Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea v Brezne

 

V HOREHRONSKOM MÚZEU MOMENTÁLNE PREBIEHAJÚ - Aktuálne v múzeu

Január:

 1. Liatinový príbeh (výstava zo zbierok Horehronského múzea)

Termín: 18.1.2018 – 24.2.2018

 1. Tajomný svet Márie Hanes (výstava regionálnej výtvarníčky)

Termín: 22.1.2018 – 5.2.2018

Február:

 1. Liatinový príbeh (výstava zo zbierok Horehronského múzea)

Termín: 18.1.2018 – 24.2.2018

 1. Tajomný svet Márie Hanes (výstava regionálnej výtvarníčky)

Termín: 22.1.2018 – 5.2.2018

Marec:

 1. Sviatky jari (tradičná predajná výstava prezentujúca výrobky regionálnych tvorcov organizovaná v spolupráci so spolkom Živena)

Termín: 19.3.2018 – 28.3.2018

Apríl:

 1. Etudy z dreva XIX. – Úžitkový predmet a šperk (výstava zapožičaná z LaDM Zvolen, vystavené budú výrobky v rámci súťaže o naj úžitkový šperk z dreva)

Termín: 9.4.2018 – 4.5.2018

 1. The best of Talentárium (výstava prác žiakov ZUŠ Polomka)

Termín: 11.4.2018 – 2.5.2018

Máj:

 1. Jana Schwarzbacherová - Z tvorby (výtvarná autorská výstava pri príležitosti jubilea – 50 rokov)

Termín: 7.5.2018 – 22.6.2018

 1. Vodopád (výstava pri príležitosti 35. výročia založenia hudobnej skupiny)

Termín: 19.5.2018 – 30.6.2018

 1. Noc múzeí a galérií

Termín: 19.5.2018

Jún:

 1. Jana Schwarzbacherová - Z tvorby (výtvarná autorská výstava pri príležitosti jubilea – 50 rokov)

Termín: 7.5.2018 – 22.6.2018

 1. Vodopád (výstava pri príležitosti 35. výročia založenia hudobnej skupiny)

Termín: 19.5.2018 – 30.6.2018

3. Nieje drevo ako drevo (výstava v rámci Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe)

Termín: 22.6.2018 – 24.6.2018

4.  V Heľpe 1953-1956 (fotografie učiteľa Kolomana Weissa – výstava organizovaná v spolupráci s Martinom Weisssom)

Termín: 22.6.2018 – 24.6.2018

Júl:

 1. Pocta Palugyayovi (výtvarná výstava v spolupráci s Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa)

Termín: 11.7.2018 – 24.9.2018

August:

 1. Pocta Palugyayovi (výtvarná výstava v spolupráci s Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa)

Termín: 11.7.2018 – 24.9.2018

September:

 1. Pocta Palugyayovi (výtvarná výstava v spolupráci s Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa)

Termín: 11.7.2018 – 24.9.2018

Október:

 1. Exotický hmyz (výstava hmyzu, motýľov a živých exponátov zapožičaná od Michala Zachara)

Termín: 26.9.2018 - 24.10.2018

November:

 1. Obrazy spomienok (Výstava pri príležitosti životného jubilea prof. Ľudovíta Petránskeho. Výber z diela slovenských výtvarných umelcov 20. a 21. storočia )

Termín: 29.10.2018 – 31.12.2018

December:

 1. Čaro a krása Vianoc (tradičná predajná výstava prezentujúca výrobky regionálnych tvorcov organizovaná v spolupráci so spolkom Živena)

Termín: 5.12.2018 – 19.12.2018

 1. Obrazy spomienok (Výstava pri príležitosti životného jubilea prof. Ľudovíta Petránskeho. Výber z diela slovenských výtvarných umelcov 20. a 21. storočia )

Termín: 29.10.2018 – 31.12.2018

 

 

 

Your language:

Letná sezóna 2018

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.