Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea v Brezne

 

V HOREHRONSKOM MÚZEU MOMENTÁLNE PREBIEHAJÚ - Aktuálne v múzeu

TVORIVÁ DIELŇA V MÚZEU

V rámci septembrovej výstavy Lenky Slniečko Simanovej "Krása a sila farieb" usporiadalo Horehronské múzeum spolu s autorkou 21.09.2017 tvorivú dielňu "Maľba horúcim voskom (enkaustika)". Záujemcovia mali možnosť vyskúšať si túto výtvarnú techniku známu už od antiky pri aplikovaní na plátno.

 

Horehronské múzeum v Brezne pre Vás v roku 2017 pripravuje nasledovné výstavy a podujatia:

VÝSTAVNÉ PRIESTORY MEŠTIANSKEHO DOMU, BREZNO

MÁJ - JÚN
Vybájené sedliacke dvory
20.05.2017 - 30.06.2017
(autorská výstava insitnej maliarky Anny Kotvašovej zo srbskej Padiny)

Noc múzeí a galérií 2017
20.máj 2017 

Súčasťou tohtoročného medzinárodného podujatia v Brezne bolo niekoľko sprievodných podujatí. V popoludňajších hodinách ste si mohli nechať zapliesť vlásky, do podoby rôznych tradičných dievčenských účesov, rúčkami členiek tanečnej skupiny Bočkoroši z Brezna. K príjemnej atmosfére prispela svojou prítomnosť aj maliarka Anna Kotvašová, ktorá využívala voľné chvíľky pred vernisážou maľovaním.   
O 18.00 hod. ožil Meštiansky dom hlasom dolnozemkých Slovákov v piesňach Kataríny Mosnak Bagľašovej, ktorá svojím vystúpením spestrila vernisáž insitnej maliarky Anny Kotvašovej zo srbsej Padiny.  
Dôstojným záverom podujatia bolo nočné divadelné predstavenie Divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezno Spálená večera Dušana Kovačeviča, na nádvorí Meštianskeho domu. Režisér predstavenia, Ľuboslav Majera, nás nielenže poctil svojou prítomnosťou, ale sa do samotnej hry aj aktívne zapojil v úlohe strážcu zákona.   
Všetkým zainteresovaným ako aj návštevníkom ďakujeme a tešíme sa na opätovné stretnutie s Vami.

 

JÚN
Keď jablko nepadne ďaleko od stromu ...
01.06.2017 - 30.06.2017
(autorská výstava fotografa Ferdinanda Hrablaya z Polomky a jeho vnučky Jasny)

 

 JÚL - SEPTEMBER
Svadba po pansky
17.07.2017-30.09.2017
(výstava zo zbierok Horehronského múzea)

"Krása a sila farieb" - Maľba horúcim voskom (enkaustika)
23.08.2017-22.09.2017
(výtvarná výstava Lenky Slniečkovej)

 

OKTÓBER
Reformácia
(výstava venovaná 500. výročiu reformácie)

 

NOVEMBER
Fotíme
(výstava fotoklubu GRANUS)

 

DECEMBER
Betlehemy
(prezentácia zbierky Horehronského múzea)

Čaro a krása Vianoc
(výstava ľudovoumeleckých výrobkov, medovníkov a darčekových predmetov)

Ľudový betlehem
(výstava veľkorozmerného dreveného betlehemu)

 

INÉ PRIESTORY:

Priestory bývalej fary, Heľpa - Horehronské dni spevu a tanca
23.6.2017 - 25.6.2017
Počas dlhých zimných večerov
(výstava čipiek a výšiviek z tvorby žien na hornom Pohroní)

  

Zmena termínov, výstav a podujatí vyhradená. 

Your language:

Letná sezóna 2017

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.