Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea v Brezne

 

Mgr. Ivica Krištofová
poverená riaditeľka
kurátorka, kustódka

história
048/6114633
riaditel@horehronskemuzeum.sk
ikristofova@horehronskemuzeum.sk

Katarína Gašparíková
ekonómka

048/6112453
ekonom@horehronskemuzeum.sk

Odborní zamestnanci:

Mgr. Ľubomír Bagačka - vedúci úseku múzejnej práce
kurátor, kustód

etnografia
048/6112453
lbagacka@horehronskemuzeum.sk
muzeum@horehronskemuzeum.sk

Mgr.art., Mgr. Vanda Golianová
kurátorka, kustódka
etnografia
048/6112453
vgolianova@horehronskemuzeum.sk

Mgr. Zuzana Michelčíková - materská dovolenka
kurátorka, lektorka

etnografia
048/6112453
zmichelcikova@horehronskemuzeum.sk

Mgr. Miroslava Kulfasová
kurátorka, lektorka

etnografia
048/6112453
mkulfasova@horehronskemuzeum.sk

Mgr. Martina Ťažká
kurátorka, kustódka
literárna história, knižnica, výstavy a kultúrne podujatia
048/6112283
mtazka@horehronskemuzeum.sk

Lenka Trnovská
konzervátorka
0911061271

Lektori, dokumentátori:

Bc. Kristína Rajčoková
lektorka, dokumentátorka

048/6112283
krajcokova@horehronskemuzeum.sk

Dušana Žudelová
lektorka, dokumentátorka
048/6112453
dzudelova@horehronskemuzeum.sk

 

 

Your language:

Letná sezóna 2018

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.