Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea v Brezne

 

Mgr., Bc. Lenka Šramková

riaditeľka

048/6114633

riaditel@horehronskemuzeum.sk

 

Katarína Gašparíková

ekonómka

048/6112453

ekonom@horehronskemuzeum.sk

 

Odborní zamestnanci:

Mgr. Ľubomír Bagačka - vedúci úseku múzejnej práce

kurátor, kustód

etnografia

048/6112453

lbagacka@horehronskemuzeum.sk

muzeum@horehronskemuzeum.sk

 

Mgr.art., Mgr. Vanda Golianová

kurátor, kustód

etnografia

048/6112453

vgolianova@horehronskemuzeum.sk

 

Mgr. Ivica Krištofová

kurátor, kustód

história

048/6112283

ikristofova@horehronskemuzeum.sk

 

Mgr. Zuzana Michelčíková

kurátorka, lektorka

etnografia

048/6112453

zmichelcikova@horehronskemuzeum.sk

 

Mgr. Ivana Mojžišová

literárna história, knižnica, výstavy a kultúrne podujatia

048/6112283

imojzisova@horehronskemuzeum.sk

 

Lenka Trnovská

konzervátorka

(kontaktujte vedúceho úseku múzejnej práce Mgr. Ľuboríma Bagačku)

 

Lektori, dokumentátori:

 

Mgr. Martina Ťažká

lektorka, dokumentátorka

048/6112283

mtazka@horehronskemuzeum.sk

 

 

 

Your language:

Letná sezóna 2017

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.