Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

MUZEÁLNE ZBIERKY

Skôr než sa plány na zriadenie múzea stali skutočnosťou, profesori breznianskych škôl spolu so študentmi už organizovali pre budúce múzeum prvé akvizície. Položili základy rodiaceho sa zbierkového fondu, spočiatku narastajúceho prevažne z darov jednotlivcov a  miestnych kultúrnych organizácií, náhodným zberom a postupne aj kúpou zo skromných finančných prostriedkov. Tematická rôznorodosť nadobúdaných predmetov spočiatku súvisela s nevyjasneným zameraním múzea. Systematickejšie pristupovali k budovaniu múzejného fondu až členovia Muzeálnej rady Horehronského múzea. Tí sa ani po zmene špecializácie múzea na národopis nevzdávali myšlienky dokumentovať popri národopisných zbierkach naďalej aj literárnu históriu Brezna. Pôsobenie viac ako stovky literátov v meste a jeho okolí (Izák Caban, Ján Milochovský, Ján Simonides, Adam Chalupka, Samo Chalupka, Ján Chalupka, Karol Kuzmány, Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, Adolf Peter Záturecký, Martin Rázus a. i.) bolo dostatočným dôvodom na to, aby zaznamenávali ich tvorbu a osudy späté s týmto regiónom.

 

Etnologická zbierka

Historické a iné spoločenskovedné zbierky

Fond fotografií a písomností

Literárna zbierka

 

DOKUMENTAČNÉ FONDY

Súbežne s formovaním základov akvizičnej, výskumnej a prezentačnej činnosti Horehronského múzea sa budovala obrazová fotodokumentácia, pochádzajúca od pracovníkov aj externých spolupracovníkov múzea. Najstarším z dokumentačných fondov je fond viac než 20 000 negatívov a diapozitívov. Od roku 2003 sa v múzeu zaviedla digitálna fotodokumentácia. Fond tvoria pôvodné dokumentárne snímky z terénu, fotodokumentácia zbierkových fondov a činnosti múzea i reprodukcie cudzích historických fotografií. 

Samostatným fondom v rámci obrazovej dokumentácie v múzeu sú videozáznamy a audiozáznamy. Obsahujú autentické záznamy z oblasti regionálnej a literárnej histórie, či dokumenty z materiálnej a duchovnej ľudovej kultúry horného Pohronia, kópie televíznych dokumentov a regionálna produkcia umeleckých zoskupení z oblasti populárnej hudby a folklóru. Vo fonde je zaevidovaných a skatalogizovaných vyše 200 záznamov. 

Do skupiny dokumentačných fondov patrí tiež archív výskumných prác s originálmi elaborátov z výskumov vlastných odborných pracovníkov, kópie prác študentov a bádateľov, ktorí pracovali so zbierkami alebo čerpali z dokumentácie múzea (v súčasnosti obsahuje takmer 200 prác).

 

V prípade záujmu o viac informácií kontaktujte priamo pracovníkov múzea - Kontakty alebo si zakúpte publikáciu

Horehronské múzeum v Brezne 1960-2010 ... trvalé stopy v prúde času - Predaj propagačného materiálu.

 

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.