Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

Základom knižnice Horehronského múzea sa stali rôzne tituly beletrie i odbornej literatúry so vzťahom k literárnym postavám Brezna a okolia, ktoré v začiatkoch múzeu venovali breznianski priaznivci. Za prvých desať rokov narástol počet kníh na 2620, dnes je to špecializovaná knižnica s viac ako 10 000 knižnými jednotkami, obsahujúca hlavne spoločenskovednú literatúru. Od roku 1988 je umiestnená v zrenovovanom Meštianskom dome č. 13. Slúži potrebám odborných zamestnancov a tiež verejnosti na prezenčné štúdium a obmedzene i formou výpožičiek. Jej súčasťou sú kompletné klasické katalógy, v súčasnosti prebieha elektronická katalogizácia fondu.

Samostatnú časť tvorí historický knižný fond (viac ako 500 zväzkov, od 16. storočia do roku 1918). Sú tu diela prírodovedné, zemepisné, jazykovedné i knihy o dejinách a filozofii. Najstaršou je Kniha Jezusa Sýracha, Zrcadlo pobožnosti, cnosti, kázne y počestnosti z roku 1563, zaujímavými sú tlače s cirkevnou tematikou. Bohatá a cielene dopĺňaná je kolekcia prvých a ďalších vydaní literárnych diel regionálnych autorov i fond s regionálnou tematikou. Múzeum opatruje aj torzá súkromných knižníc niektorých významných osobností kultúrno-spoločenského života z mesta a regiónu. Okrem knižných jednotiek sú v knižnici evidované periodiká, ale aj historické zvukové nosiče (gramoplatne). Pre múzeum sú cenné vpísané autorské podpisy či venovania i rukopisné poznámky, ako zdroj informácií o obyvateľoch mesta, o pomeroch bývalých majiteľov. Knižné jednotky sa často využívajú aj expozične (výstavy, expozície a pod.)

 

V knižničnom fonde sa nachádza aj publikácia vydaná Zväzom múzeí na Slovensku v roku 2014.

Príbeh predmetu. Rok 1914.

Svoj príbeh v nej uverejnilo aj Horehronské múzeum. 

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.