Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea

 

 

1.Depozit FPU 

2.Kto po nociach chodí

Horehronské múzeum v Brezne v súlade s predmetom činnosti, orientáciou na etnografiu a históriu, zhodnocovaním zbierkového fondu a informácií získaných terénnym výskumom ponúkne svojim návštevníkom od októbra 2021 novú, príťažlivú kultúrnu službu. Témou tohto pilotného projektu sú poverové bytosti, ich výzor, možnosti kontaktu s nimi, ich pôsobenie na ľudí či zvieratá. Predstavy o nich boli rôznorodé, viazané na určité miesta výskytu a určité dni v priebehu roka. Stretnutie s takouto bytosťou sa pokladalo za reálnu skúsenosť a možnú súčasť života. Rozprávanie o poverových bytostiach je rozsiahlou časťou ľudovej prozaickej tvorby, čo tvorí časť duchovnej kultúry a dedičstva našich predkov. Spojiť záujem o tajomné bytosti s uchovávaním kultúrneho dedičstva našich predkov je hlavným cieľom projektu Kto po nociach chodí ktorý je určený nielen verejnosti, ale je vhodný tiež pre žiakov základných a stredných škôl. Téma je koncipovaná s ohľadom na osnovy Školského vzdelávacieho programu v rámci prierezovej témy. Podujatie pripravujeme v spolupráci s oddelením kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja, Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horehronie. Projekt Kto po nociach chodí podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a bude realizovaný aj vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

 

 3. Ochrana ZF germicídnymi žiaričmi

Trojlístok úspešných projektov Horehronského múzea

Horehronskému múzeu sa v tomto roku doteraz podarilo uspieť v troch výzvach vyhlásených Fondom na podporu umenia. V prvej výzve, ktorej výstupom bude zaujímavá aktivita, jediná svojho druhu na Slovensku, Kto po nociach chodí, sme Vás už informovali. K podpore 7000 € sa pridal finančný príspevok FPU vo výške 9000 € na ideovú architektonickú súťaž návrhov novej etnografickej expozície. Na realizáciu tohto zámeru sú vyhradené priestory v plánovanom adaptovanom objekte remeselnícko – roľníckej usadlosti na Rázusovej ulici, na ktorý má múzeum spracovanú projektovú dokumentáciu. Cieľom súťaže je vypracovať architektonicko - výtvarnú ideu a koncepciu budúcich expozičných priestorov, ktorá bude po prestavbe domu inštalovaná vo vybraných miestnostiach. Prípravu súťaže podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, aj Banskobystrický samosprávny kraj príspevkom vo výške takmer 5000 €. Trojlístok úspešných žiadostí o podporu doplnil príspevok smerujúci ku skvalitneniu podmienok uloženia zbierkových predmetov v depozitároch múzea. Ani jeden depozitár nie je účelový a udržať v nich dlhodobo vyvážené vhodné klimatické podmienky prakticky nie je možné. Na ich optimalizáciu sa používajú rôzne podporné zariadenia, medziiným germicídne žiariče, ktoré zabezpečujú sterilizáciu ovzdušia ultrafialovým krátkovlnným žiarením a zabraňujú tak šíreniu plesní, spórov a baktérií. Chránia tak nielen predmety pred degradáciou, ale aj zdravotný stav zamestnancov, ktorí so zbierkami pracujú. Kúpu štyroch kusov žiaričov z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia sumou 2000 €.

Your language:

Banská cesta

DSKS-BBSK

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.