Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea v Brezne

 

 * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

HOREHRONSKÉ MÚZEUM
ÚSPEŠNÉ VO FONDE PRE PODPORU UMENIA

Horehronské múzeum sa v roku 2017 opäť uchádzalo o dotáciu Fondu na podporu umenia v programe Odborné ošetrenie zbierkových fondov s projektom Reštaurovanie pláščenice. Bolo úspešné a  Fond podporil projekt vo výške 4500 € (90 % požadovanej sumy), čím sa stal hlavným partnerom projektu rozvrhnutého až do júna 2018. Zámerom projektu je reštaurovanie liturgického predmetu – pláščenice  (pravdepodobne z roku 1900), symbolizujúcej plátno do ktorého bolo zavinuté mŕtve telo Krista a uložené do hrobu, zo zbierkového fondu kurátorky Ivici Krištofovej. Používa sa vo Východnej cirkvi pri obradoch Veľkej noci a v deň Veľkého piatku sa kladie do Božieho hrobu k verejnej úcte. Počas liturgie vzkriesenia je pláščenica prenesená na oltár, kde zotrvá až do sviatku Nanebovstúpenia Pána. Ide o ojedinelú pamiatku tohto typu v zbierkovom fonde múzea, ktorá reprezentuje pôsobenie Východnej cirkvi v jeho zbernej oblasti. Cieľom projektu je, vzhľadom na vysoký stupeň poškodenia niektorých častí, dosiahnutie takého fyzického stavu predmetu, aby sa pláščenici vrátil náležitý, plnohodnotný vzhľad a tým aj výpovedná hodnota, aby bola vhodná na prezentačné aktivity múzea a reprezentovala zbierku paramentov múzea, ktorá zastupuje všetky cirkvi pôsobiace v regióne.


* * * * * * * * * *

ŽELEZNÉ OKOVY - predmet mesiaca február 2018

V minulosti bolo verejné vykonávanie spravodlivosti súčasťou mestského života. V čase, keď bolo mučenie bežnou cestou k priznaniu viny, boli neodmysliteľnou súčasťou mučiarne alebo väzenia železné okovy. Slúžili, podobne ako v dnešnej dobe, na obmedzenie osobnej slobody. Hádam najznámejším previnilcom odsúdeným na trest smrti v Brezne sa stal zbojník Jakub Surovec. Jeho príbeh sa stal pre regionálneho prozaika Františka Kreutza natoľko zaujímavým, že sa ho rozhodol oživiť v knihe Zbojstvá Jakuba Surovca. Opísal jeho životné osudy a aj jeho popravu a nakoniec smrť. Práve  v spojitosti s Františkom Kreutzom sú v rámci cyklu Múzejné perličky v Horehronskom múzeu vystavené železné okovy, ktoré ilustrujú dobovú spravodlivosť. Okovy sa našli v prvej polovici 20. storočia na miestnej evanjelickej fare.

Tešíme sa na vašu návštevu v Meštianskom dome č.13.

 

Your language:

Letná sezóna 2017

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.