Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea v Brezne

 

JÚL V HOREHRONSKOM MÚZEU

V tomto roku si pripomíname 120. výročie narodenia Zola Palugyaya (9. XI. 1898), jedného z najvýznamnejších predstaviteľov modernej slovenskej maľby, grafiky a kresby. Rodák z Bodíc (dnes mestská časť Liptovského Mikuláša) osobitným spôsobom prispel do formovania a rozvíjania našej kultúry; výrazným spôsobom sa podieľal na  realizácii progresívnych  myšlienok vo sfére výtvarného umenia - v maliarskej, grafickej a kresliarskej tvorbe a neprehliadnuteľný je aj Palugyayov  vklad do organizácie a propagácie  výtvarníctva. Na stránkach tlače sa  kriticky vyjadroval k vtedajšiemu umeleckému dianiu, využíval každú príležitosť na informovanie verejnosti o problematike domácej i modernej svetovej kultúry. Spoločne s Jankom Alexy, Milošom Alexandrom Bazovským a sporadicky aj s niektorými ďalšími výtvarníkmi organizoval najmä v rokoch 1930 až 1933 putovné výstavy po slovenských mestách a mestečkách. Na vernisážach, či v čase trvania expozície oboznamovali autori návštevníkov s vlastným umeleckým programom, poukazovali na naliehavú potrebu poznania netradičných  názorov, ktoré sa snažili načrtnúť v širších reláciách. V júni 1935 sa predstavil so svojimi súputníkmi aj breznianskej verejnosti. O niekoľko mesiacov, v septembri 1935 zahynul pod Králičkou v Nízkych Tatrách.

Horehronské múzeum v Brezne pripravilo v spolupráci s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa v Liptovskom  Mikuláši pri príležitosti výročia výstavu z názvom Z posolstva Zola Palugyaya. Na výstave sa odprezentuje výber diel zo zbierkového fondu galérie,  ktorá vznikla v roku 1955 a prvou výstavou pripravenou pod záštitou tejto  novovzniknutej inštitúcie bola práve Spomienka na Zola Palugyaya. Zbierka Palugyayových diel sa systematicky vytvára už od vzniku galérie, posledným veľmi zaujímavým rozšírením sú pastely s témou vojny. Súčasťou vernisáže 12.7. 2018 bude aj krst publikácie znalca Palugyayovho diela, Dr.h.c. prof. PhDr. L. Petránskeho, DrSc,  ktorú výstižne nazval Posolstvo Zola Palugyaya. Výstava je sprievodným podujatím tretej, poslednej etapy projektu nazvaného Pocta Palugyayovi, ktorý Horehronské múzeum realizuje v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Brezne. Vyvrcholením projektu bude inštalácia reliéfu venovaného maliarovi Palugyayovi v blízkosti Chaty M.R.Štefánika pod Ďumbierom, 8. septembra 2018.

********
PREDMET MESIACA JÚL A AUGUST
ZREŠTAUROVANÁ PLÁŠČENICA

Takmer rok trvalo reštaurovanie pláščenice, liturgického predmetu symbolizujúceho plátno, do ktorého bolo zavinuté mŕtve telo Krista a uložené do hrobu. Používa sa vo Východnej cirkvi pri obradoch Veľkej noci. Ide o ojedinelú pamiatku tohto typu v zbierkovom fonde Horehronského múzea,  ktorá reprezentuje pôsobenie Východnej cirkvi v jeho zbernej oblasti. Šikovné ruky reštaurátoriek dokázali vrátiť pôvodný vzhľad mimoriadne poškodeného predmetu do takej miery, ako bolo vzhľadom na stupeň poškodenia možné. Jeho vynovený stav si budú návštevníci môcť pozrieť ako Predmet mesiaca júl  – august v Horehronskom múzeu. Reštaurovanie pláščenice podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Your language:

Letná sezóna 2018

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.