Vitajte na stránkach

  

Horehronského múzea v Brezne

 

VÝSTAVA SVIATKY JARI POTRVÁ OD 19.3.2018 DO 28.3.2018

* * * * * * * * * *

ZLATÝ POKLAD

 V modernej histórii Slovákov evidujeme niekoľko národných zbierok, smerujúcich k podpore ekonomiky, kultúry. Dve z nich súviseli priamo s konštituovaním samostatnej existencie Slovenska. Tá z nedávnej minulosti – Zbierka na národný poklad –  SR si pripomína 25 rokov od vyhlásenia Maticou slovenskou v januári 1993. O čosi staršia je zbierka organizovaná v čase  vojnovej Slovenskej republiky od roku 1939. Aké predmety z toho obdobia evidujeme v zbierkovom fonde sa dozviete, ak navštívite Horehronské múzeum a prezriete si v Meštianskom dome
Predmet mesiaca marec 2018.

* * * * * * * * * *

HOREHRONSKÉ MÚZEUM
ÚSPEŠNÉ VO FONDE PRE PODPORU UMENIA

Horehronské múzeum sa v roku 2017 opäť uchádzalo o dotáciu Fondu na podporu umenia v programe Odborné ošetrenie zbierkových fondov s projektom Reštaurovanie pláščenice. Bolo úspešné a  Fond podporil projekt vo výške 4500 € (90 % požadovanej sumy), čím sa stal hlavným partnerom projektu rozvrhnutého až do júna 2018. Zámerom projektu je reštaurovanie liturgického predmetu – pláščenice  (pravdepodobne z roku 1900), symbolizujúcej plátno do ktorého bolo zavinuté mŕtve telo Krista a uložené do hrobu, zo zbierkového fondu kurátorky Ivici Krištofovej. Používa sa vo Východnej cirkvi pri obradoch Veľkej noci a v deň Veľkého piatku sa kladie do Božieho hrobu k verejnej úcte. Počas liturgie vzkriesenia je pláščenica prenesená na oltár, kde zotrvá až do sviatku Nanebovstúpenia Pána. Ide o ojedinelú pamiatku tohto typu v zbierkovom fonde múzea, ktorá reprezentuje pôsobenie Východnej cirkvi v jeho zbernej oblasti. Cieľom projektu je, vzhľadom na vysoký stupeň poškodenia niektorých častí, dosiahnutie takého fyzického stavu predmetu, aby sa pláščenici vrátil náležitý, plnohodnotný vzhľad a tým aj výpovedná hodnota, aby bola vhodná na prezentačné aktivity múzea a reprezentovala zbierku paramentov múzea, ktorá zastupuje všetky cirkvi pôsobiace v regióne.

Your language:

Letná sezóna 2017

 

Zriaďovateľom Horehronského múzea v Brezne je Banskobystrický samosprávny kraj.